הדמוקרטיה באמריקה

"הם חיים במצב של שינוי בלתי פוסק במקום, ברגשות וברכוש."

הדמוקרטיה באמריקה הוא ספר מאת ההיסטוריון והוגה הדעות הצרפתי אלכסיס דה טוקוויל, שיצא לאור בשני חלקים: הראשון ב־1835 והשני ב־1840. הספר נכתב לאחר ביקורו של דה טוקוויל בארצות הברית.


 • "איני מכיר עוד חברה שבה אהבת הכסף כה חזקה בקרב האנשים."
 • "כל חייו של אמריקני עוברים כמו משחק, כמשבר מהפכני, או כמו יום של קרב."
 • "התנודות הלא צפויות בעושר הפרט והכלל, כל אלה מסייעות להשאיר את נפשותיהם של הבריות במצב של תסיסה קדחתנית מתמדת."
 • "לכן חותר הוא בלי הרף, מחפש, מועד ושב לקום, תכופות נכזב, לעולם אינו נופל ברוחו, נמשך לאותה גדולה עצומה המסתמנת לפניו במטושטש בקצה הנתיב הארוך."
 • "הם מעדיפים ספרים שאפשר להשיגם בנקל ולקראם על רגל אחת, וכאלה שאין הבנתם מצריכה עיונים מלומדים."
 • "אף שבימינו אמריקה היא אולי ארץ התרבות שבה מחשיבים את הספרות פחות מאשר בכל ארץ אחרת, בכל זאת יש שם מספר גדול של בני אדם שמוצאים עניין ביצירות הרוח."
 • "כל השואפים להצטיינות ספרותית באומות דמוקרטיות מן הדין שלעתים קרובות יפנו לשאוב ממעיינות ספרותם של הקדמונים. הרי זו רפואה יפה לנפש."
 • "יש שם שוויון התנאים החברתיים במידה מרובה יותר מאשר בכל העולם, במידה גדושה יותר מאשר באיזו תקופה שזכרה נשתמר בהיסטוריה."
 • "החברה האמריקנית היא בצבע דמוקרטי, אבל לעתים מבחינים כיצד הצבע הישן של האריסטוקרטיה, מבצבץ מלמטה."
 • "לחברות דמוקרטיות יש זיקה טבעית לחופש; אם יניחו אותן לנפשן, עתידות הן לחפשו ולטפחו, ושלילתו תעורר בהן צער. אבל תשוקתן לשוויון לוהטת היא, לא תדע שבעה, לא תחדל ולא תנוצח."
 • "כאשר האזרחים הם כמעט שווים, קשה להם יותר להגן על עצמאותם מול כוח השלטון."
 • "הם חיים במצב של שינוי בלתי פוסק במקום, ברגשות וברכוש. לכן אין איש קשור ברוח לחבריו מכוח שיתוף במסורת או בהליכות."
 • "הרכוש שם עובר מיד ליד במהירות לא־תאמן, והניסיון מלמד, שאך לעתים רחוקות רואים שני דורות שרכושם שווה."
 • "הכוח מחולק בין רבים בעיירה האמריקנית, כך שלמספר מרבי של אנשים יש עניין בנושאי הציבור."
 • "במנהגיהם של הבריות רואה אני את אחת הסיבות הכלליות החשובות שבהן נוכל לתלות את שמירת קיומה של הרפובליקה הדמוקרטית בארצות הברית."

This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit). Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply. Images, videos and audio are available under their respective licenses. Cover photo is available under CC BY 2.0 license.